Tác giả: admin

  • Cyber Gerpronos Security Là Ai?

    Như Các Bạn Đã Biết Gần Đây Nhiều Website Bị Tin Tặc Tấn Và Mang Tên Hacked By Norwee689 thì Norwee689 Là Một Thành Viên Trong Team Của Gerpronos Và TWH13 Cũng Thế ! Welcome to Gerpronos Security’s Website   Gerpronos Được Thành Lâp Vào Ngày 12/3/2022 Được Cầm Đầu Bởi Huỳnh Chí Thịnh Với Các…