Đồ chơi tình dục


Đồ chơi tình dục bán tại Đà Nẵng với tên gọi là shop đồ chơi tình yêu có địa chỉ Shop Sex toy Đà Nẵng số 352 Trưng Nữ Vương gồm: Âm đạo giả (fake vagina), Dương Vật Giả (fake penis), Trứng rung tình yêu, Đồ chơi tình dục Nam (male sex toys), Đồ chơi tình dục Nữ (female sex toys).