Cyber Gerpronos Security Là Ai?


Như Các Bạn Đã Biết Gần Đây Nhiều Website Bị Tin Tặc Tấn Và Mang Tên Hacked By Norwee689 thì Norwee689 Là Một Thành Viên Trong Team Của Gerpronos Và TWH13 Cũng Thế !

Welcome to Gerpronos Security’s Website  

Gerpronos Được Thành Lâp Vào Ngày 12/3/2022

Được Cầm Đầu Bởi Huỳnh Chí Thịnh

Với Các Thành Viên Như

TWH13

Norwee689

H2SHOP

HE4SDE6

F5DJ7K

JUKER

Những thành Viên Này Đa Số toàn là thành viên cũ của Nhóm Merech Security Thời Đó